Menu

Privacyverklaring

Ik, Anneke Agterberg, gevestigd onder KvK-nummer 68840810, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.
Ik werk met de volgende persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en jij de gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

De gegevens die ik verwerk, zijn:
 naam en voorletters (of voornaam);
 woonadres en/of postadres;
 geboortedatum;
 telefoonnummer;
 e-mailadres.

Ik verwerk geen gevoelige persoonsgegevens van jou die te maken hebben met je gezondheid. Je geboortedatum verstrek je voorafgaand of tijdens de consulten aan mij om zodoende gebruik te kunnen maken van mijn dienstverlening.

Ik verwerk je persoonsgegevens, omdat ik hiermee:
 een blauwdruk over je kan schrijven;
 de factuur aan jou kan afhandelen;
 een nieuwsbericht naar je kan sturen;
 contact met je kan zoeken om mijn diensten uit te voeren;
 jou kan informeren over wijzigingen en aanvullingen van mijn diensten en producten;
 een training of advies op maat kan geven.

Ik neem geen beslissingen op basis van de door jou verkregen informatie die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Ik gebruik geen computerprogramma’s of systemen
waar jouw gegevens worden ingevoerd. Ik werk alleen met een Office-pakket.
Er werkt niemand anders met jouw gegevens.

Ik bewaar geen dossier van jou van de coachgesprekken. Ik maak enkele aantekeningen om een korte samenvatting (maximaal 10 regels) naar je te kunnen mailen na afloop van het gesprek. Mijn
aantekeningen vernietig ik daarna. Ik ben van mening dat ieder gesprek op zichzelf staat en dat de aantekeningen van het vorige gesprek niet nodig zijn.

Een numerologisch-, tarot- of blauwdrukrapport bewaar ik 1 jaar. Alleen als je dit zelf wenst, kan dat korter of langer zijn. Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is conform afspraken of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Mijn accountant heeft geen inzage in jouw gegevens. Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je vragen hebt over bovenstaande kun je uiteraard altijd contact met mij opnemen.