Anneke Agterberg, gevestigd onder KvK nummer 68840810, is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

Ik, Anneke Agterberg, werk met de volgende persoonsgegevens van jou omdat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je zelf je gegevens aan mij hebt verstrekt.

De gegevens die ik verwerk zijn:
- jouw naam en voorletters;
- jouw woonadres en of postadres;
- geboortedatum;
- jouw telefoonnummer;
- jouw emailadres.

Ik verwerk gevoelige persoonsgegevens van jou die te maken hebben met:
- gezondheid;
- geboortedatum.
Deze informatie verstrek je voorafgaand of tijdens de consulten om zodoende gebruik te kunnen maken van mijn dienstverlening.

Dat ik persoonsgegevens van jou verwerk is omdat ik hiermee:
- jouw betaling kan afhandelen;
- een nieuwsbericht naar jou kan sturen;
- contact met jou kan zoeken om mijn diensten te kunnen uitvoeren;
- jou kan informeren over wijzigingen en aanvullingen van mijn diensten en producten;
- een training of een consult op maat kan geven.

Ik neem geen beslissingen op basis van de door jou verkregen informatie die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Ik gebruik geen computerprogramma’s of systemen waar jouw gegevens worden ingevoerd. Ik werk alleen met een office pakket. Er werkt ook niemand anders met jouw gegevens.

Ik bewaar jouw persoonsgegevens volgens de fiscale bewaartermijn van 7 jaar of langer indien je dit zelf wenst.
Bijzondere persoonsgegevens zoals uitgeschreven numerologische-, tarot- of astrologische consulten die jij door mij krijgt opgestuurd, worden –na ontvangst door jou- door mij verwijderd. Indien je tegelijkertijd ook bij mij een begeleidingstraject of coach sessie volgt, worden deze gegevens bewaard gedurende dit begeleidingstraject of coach periode of langer indien je dit zelf wenst.

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens alleen verstrekken indien dit nodig is conform afspraken of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Mijn accountant heeft geen inzage in jouw gegevens.

Ik gebruik geen cookies of andere soortgelijke technieken.

Je hebt uiteraard altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je hebt ook het recht om toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het de verwerking van jouw gegevens.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat dit anders is, neem dan contact met mij op via anneke@annekeagterberg.nl

Anneke Agterberg

Inspirator voor leven en werk!